Bellen Nivå

Dämningsgräns 207,16 möh, Sänkningsgräns 205,40 möh RH70

Bellen Temperatur