Saljen Nivå

Dämningsgräns 145,44 möh, Sänkningsgräns 142,44 möh RH70

Saljen Temperatur