Hjortesjön Nivå

Används av hävd Dämningsgräns 130,30 möh, Sänkningsgräns 129,90 möh RH70

Hjortesjön Temperatur