Flen Nivå

Dämningsgräns 182,35 möh RH70. Sänkningsgräns 180,65 möh RH70

Flen Temperatur