Emån vid Figgölehult Nivå / Temperatur /

  • Min: 0,32
  • Max: 0,34
  • Medel: 0,3
  • Avrundad: 0,0