Emån vid Figgölehult Nivå / Temperatur /

  • Min: 0,52
  • Max: 0,61
  • Medel: 0,6
  • Avrundad: 0,1