Emån vid Figgölehult Nivå / Temperatur /

  • Min: 0,22
  • Max: 0,27
  • Medel: 0,2
  • Avrundad: 0,0