Emån vid Figgölehult Nivå / Temperatur /

  • Min: 0,54
  • Max: 0,99
  • Medel: 0,8
  • Avrundad: 0,1