Sjön Linden Nivå / Temperatur /

  • Min: 152,15
  • Max: 152,19
  • Medel: 152,2
  • Avrundad: 15,2