Sjön Linden Nivå / Temperatur /

  • Min: 152,45
  • Max: 152,51
  • Medel: 152,5
  • Avrundad: 15,3