Sjön Linden Nivå / Temperatur /

  • Min: 152,04
  • Max: 152,37
  • Medel: 152,4
  • Avrundad: 15,2