Sjön Linden Nivå / Temperatur /

  • Min: 152,3
  • Max: 152,34
  • Medel: 152,3
  • Avrundad: 15,2